Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Gunilla Kracht
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Konst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt Gunilla Kracht

Namn:Gunilla Kracht
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunilla KrachtKonst, kultur och kommunikation Enheten för humaniora, språk, kulturproduktion Universitetsadjunkt Gunilla Kracht

Namn:Gunilla Kracht
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Gunilla Kracht