Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hilma Holm
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Hilma Holm

Namn:Hilma Holm
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B435:04, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hilma Holm