Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jean-Charles Languilaire
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle --- --- Universitetslektor Jean-Charles Languilaire

Namn:Jean-Charles Languilaire
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jean-Charles Languilaire

Jean-Charles Languilaire är sedan 2012 universitetslektor i företagsekonomi vid Malmö högskola med programansvar för magisterprogrammet "Leadership for Sustainability" och ansvar för kurserna i företagsekonomi. Jean-Charles Languilaire doktorerade i företagsekonomi vid Högskolan i Jönköping 2009. Han har en ”Degree of Master of Science” i företagsekonomi från Business School of Dijon Bourgogne, Dijon i Frankrike (nu Ecole Supérieure de Commerce de Dijon Bourgogne) och masterexamen i företagsekonomi från Karlstads universitet. Jean-Charles Languilaire forskningsintresse handlar huvudsakligen om HR- och ledarskapsfrågor med fokus på individer, deras välbefinnande och relationen mellan arbete och privatliv. Avhandlingen “Experiencing work/non-work - Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private” (Languilaire, 2009).” bidrog till kunskapsfältet om individers arbetsliv, särskilt när det gäller individens upplevelser och erfarenheter av gränserna mellan arbete och icke-arbete, genom att introducera en ny modell. Jean-Charles arbetar nu vidare med modellen och utvecklar nya idéer kring stadens och livsstilens betydelse för individers upplevelser av arbete/icke-arbete. Jean-Charles undervisar inom ledarskap, organisationsteori, Service Management, International Management och Human Resource Management.Short description in English:

Ph.D. Business Administration Short Biography Jean-Charles Languilaire is nowadays Assistant Professor in Business Administration at Malmö University since 2012 with the directorship of the Master Programme “Leadership for Sustainability” and the responsibility for Business Administration courses. Jean-Charles Languilaire holds a Ph.D in Business Administration from the University of Jönköping, Sweden since 2009. He also graduated from the Business School of Dijon Bourgogne, Dijon, France (Ecole Supérieure de Commerce de Dijon Bourgogne) and obtained his Degree of Master of Science in Business and Economics with a major in Business Administration at Karlstad University (Area of Service Management), Sweden..

Research Jean-Charles's research interests lie primarily within Human Resources Development and Leadership with a focus on individuals, their well-being and their relationships between work and personal life. Jean-Charles Languilaire’s research interest lies specifically within on individuals’ work/non-work experiences and the complexity between integration and segmentation of life domains. Jean-Charles’ thesis is entitled: “Experiencing work/non-work - Theorising individuals’ process of integrating and segmenting work, family, social and private” (Languilaire, 2009). The thesis contributes to the work-life field, especially the boundary perspective on work and non-work by presenting a model of individuals’ work/non-work experiences. Jean-Charles is now working from the model of ”individual’s work/non-work experiences (Languilaire, 2009) and is developing new ideas especially around the role of city in individuals’ work/non-work experiences as well would like to relate the concepts of lifestyle and lifestyle migration to individual’s work/non-work experiences. Teaching Jean-Charles teaches within the fields of Leadership, Organisation Theory, Service Management, International Management and Human Resource Management. Jean-Charles has been lecturer and/or thesis supervisor at JIBS, Halmstad Högskolan as well as in Skövde Högskolan and Mälardalens Högskolan in Sweden. Jean-Charles has been guest lecturer in South Africa and Sri Lanka. Jean-Charles is nowadays Assistant Professor in Business Adminsitration at Malmö University and teaches business administration courses in the Bachelor programme “Ekonomi och IT”. He is course responsible for the bachelor thesis course in the “Ekonomi och IT” programme. Since 2012, he is also the programme Director for the Master Programme “Leadership for Sustainability” in which he is also mainly teaching leadership, sustainability and research methods especially qualitative research. Jean-Charles is as well currently teaching within Human Resources at EDHEC Business School in France.