Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Björkenrud
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik Process- och systemutveckling Systemingenjör Karin Björkenrud

Namn:Karin Björkenrud
E-post:
Telefon: 040-6657548
Webb:http://homeweb.mah.se/~kskaak/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Björkenrud