Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Verksamhetsstöd --- Administrativ handläggare Kerstin Björkander

Namn:Kerstin Björkander
E-post:
Telefon: 040-66 57825
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 8, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Kerstin BjörkanderKerstin Björkander arbetar som prefektens och enhetschefernas kvalificerade ledningsstöd med inriktning mot tjänsteplanering, personalfrågor och budgetering samt granskare i Primula. Kerstin är medlem i ledningsgruppen på institutionen Urbana studier och jobbar både strategiskt och operativt för att institutionen ska nå sina mål och vara en attraktiv arbetsplats.