Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kerstin Björkander
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Hälsa och samhälle --- Forskningsadministratör Kerstin Björkander

Namn:Kerstin Björkander
E-post:
Telefon: 040-6657825
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströmsgata 25, Rum: Allmänna sjukhuset, F124, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kerstin Björkander