Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för språkstudier --- Projektkoordinator Lena Löwenborg

Namn:Lena Löwenborg
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:plan 8, Hus B//NE:B2011, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Lena Löwenborg