Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lena Löwenborg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Lena Löwenborg

Namn:Lena Löwenborg
E-post:
Telefon: 040-6657547
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 8, Hus B//NE:B2011, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lena Löwenborg