Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Kultur och samhälle --- Utbildningshandläggare Maria Wennerberg

Namn:Maria Wennerberg
E-post:
Telefon: 040-66 57134
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Maria WennerbergUtbildningshandläggare vid institutionen Globala politiska studier (GPS). Arbetar med utresande utbytesstudenter.

Short description in English:
International Coordinator for outgoing exchange students at the Department of Global Political Studies (GPS).