Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik --- Universitetsadjunkt Rolf Andersson

Namn:Rolf Andersson
E-post:
Telefon: 040-66 58181
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 7, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Kultur och samhälle, 205 06 Malmö

Rolf Andersson