Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ulrika Waaranperä
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Globala politiska studier --- Postdoktor Ulrika Waaranperä

Namn:Ulrika Waaranperä
E-post:
Telefon: 040-6658170
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ulrika Waaranperä

Mitt avhandlingsprojekt vill beskriva hur markfrågor påverkar politiskt deltagande och organiseringen av makt i Molo, Kenya.Short description in English:

My dissertation project will focus how land rights, both in terms of access, usage and ownership, affect political structures and the organization of power in Molo, Kenya.