Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Helena Hansen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Helena Hansen

Namn:Helena Hansen
E-post:
Telefon: 040-6658044
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Helena Hansen