Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elaine Kotte
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle Universitetslektor Elaine Kotte

Namn:Elaine Kotte
E-post:
Telefon: 040-6658091
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A228, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elaine Kotte