Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Per Gersne
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

--- --- Timavlönad Per Gersne

Namn:Per Gersne
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Per Gersne