Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Yvonne Fyrberg Håkansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för barndom, utbildning och samhälle --- --- Yvonne Fyrberg Håkansson

Namn:Yvonne Fyrberg Håkansson
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen,, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Yvonne Fyrberg Håkansson

Fil.kand i pedagogik. VFU-handledare:Förskollärutbildningen