Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elsa Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Elsa Andersson

Namn:Elsa Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657144
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F209, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elsa AnderssonLärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Elsa Andersson

Namn:Elsa Andersson
E-post:
Telefon: 040-6657144
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F209, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elsa Andersson