Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bojana Begovic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Bojana Begovic

Namn:Bojana Begovic
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bojana Begovic