Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Annica Nettrup

Namn:Annica Nettrup
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Neptuniplan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Annica Nettrup