Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carina Berkhuizen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Carina Berkhuizen

Namn:Carina Berkhuizen
E-post:
Telefon: 040-6658248
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carina Berkhuizen