Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Adem Memic
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studie- och karriärvägledare Adem Memic

Namn:Adem Memic
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Adem Memic

Jag arbetar som studie och karriärvägledare inom projektet NYAK, ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen och övriga lärosäten i Skåne.

Inom NYAK satsningen erbjuds deltagarna informativa, kartläggande, vägledande och stöttande insatser inom etableringsuppdraget via Arbetsförmedlingen.