Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Charlotte Larsen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studie- och karriärvägledare Ann-Charlotte Larsen

Namn:Ann-Charlotte Larsen
E-post:
Telefon: 040-6658078
Webb:www.mau.se/ls/ulv (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Charlotte Larsen

Studievägledare i ULV.