Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studievägledare Lotte Larsen

Namn:Lotte Larsen
E-post:
Telefon: 040-66 58078
Mobil: 0722-358074
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Lotte LarsenStudievägledare för ULV-projektet.