Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Agneta Hessel
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur-språk-medier --- Universitetsadjunkt Agneta Hessel

Namn:Agneta Hessel
E-post:
Telefon: 040-6658312
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agneta Hessel