Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Agneta Rehn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur-matematik-samhälle --- Universitetslektor Agneta Rehn

Namn:Agneta Rehn
E-post:
Telefon: 040-6658075
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E334, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Agneta Rehn

Agneta Rehn är universitetslektor i biologi, samt utbildad fritidspedagog. Undervisar på enheten NMS (Natur, miljö, samhälle) främst i olika kurser med biologiinnehåll. Handleder och examinerar självständiga arbeten på grundnivå (SAG) och avancerad nivå (examensarbeten). Är ämnesansvarig i biologi och sitter som lärarrepresentant i Utbildningsnämnden på LS och i Programrådet/Utskottet för grundlärare. Är VFU-lärare för lärarstuderande med placering i Lunds kommun. Ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med docent Kerstin Sonesson (NMS), där vi i samarbete med Naturskolan i Lund följer lärare och elever på en högstadieskola i deras arbete med odling i skolträdgården.