Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Åkesson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Controller Anna Åkesson

Namn:Anna Åkesson
E-post:
Telefon: 040-6658320
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3042, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Åkesson