Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anki Ängeborn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle LS Administrativt kansli --- Studieadministratör Anki Ängeborn

Namn:Anki Ängeborn
E-post:
Telefon: 040-6658167
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anki Ängeborn

Anki Ängeborn

VFU ärenden Diarieföring av studerandeärende Fristående kurserna Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I + II