Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studieadministratör Anki Ängeborn

Namn:Anki Ängeborn
E-post:
Telefon: 040-66 58167
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Anki ÄngebornAnki Ängeborn arbetar som studieadministratör på enheten Individ och samhälle´. Med huvudämnena samhällsvetenskap och lärande och historievetenskap och lärande samt fristående kurser och sidoämnen inom enheten.