Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anki Ängeborn
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle --- Studieadministratör Anki Ängeborn

Namn:Anki Ängeborn
E-post:
Telefon: 040-6658167
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anki Ängeborn

Anki Ängeborn arbetar som studieadministratör på enheten Individ och samhälle´. Med huvudämnena samhällsvetenskap och lärande och historievetenskap och lärande samt fristående kurser och sidoämnen inom enheten.