Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anna Arnell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Anna Arnell

Namn:Anna Arnell
E-post:
Telefon: 040-6658011
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anna Arnell

Anna Arnell är lärare i svenska/svenska som andraspråk

Utbildning: Grundskollärarexamen i svenska och svenska som andraspråk Kurser i: retorik, dramapedagogik och genrepedagogik Pågående studier: masterutbildning i ämnesdidaktik

Pedagogisk yrkeserfarenhet: Lärare i grundskolans tidigare år Lärare på komvux i svenska som andraspråk, retorik och mediekommunikation

Undervisning: I huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle
I huvudämnet Kultur, medier och estetiska uttrycksformer Retorik Pedagogiskt drama Lärarlyftskurser Studieverkstaden Arabiska med didaktisk inriktning ULV (Utländska lärares vidareutbildning)
Uppdragsutbildning för verksamma lärare Mentor i partnerområde 13

Uppdrag: Samordnare för Arabiska med didaktisk inriktning