Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Anna Arnell

Namn:Anna Arnell
E-post:
Telefon: 040-66 58011
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B337, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Anna ArnellAnna Arnell är lärare i svenska/svenska som andraspråk - Utbildning: Grundskollärarexamen i svenska och svenska som andraspråk Kurser i: retorik, dramapedagogik och genrepedagogik Pågående studier: magisterutbildning i utbildningsvetenskap - Pedagogisk yrkeserfarenhet: Lärare i grundskolans tidigare år Lärare på komvux i svenska som andraspråk, retorik och mediekommunikation - Undervisning: I huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle I huvudämnet Kultur, medier och estetiska uttrycksformer Retorik Pedagogiskt drama Lärarlyftskurser Studieverkstaden Arabiska med didaktisk inriktning ULV (Utländska lärares vidareutbildning) Uppdragsutbildning för verksamma lärare Mentor i partnerområde 13 - Uppdrag: Samordnare för Arabiska med didaktisk inriktning