Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstöd --- Huvudregistrator Anette Persson

Namn:Anette Persson
E-post:
Telefon: 040-6658069
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, B3038, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Anette Persson