Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anette Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Huvudregistrator Anette Persson

Namn:Anette Persson
E-post:
Telefon: 040-6658069
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3038, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anette Persson