Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Eskilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Studieadministratör Anders Eskilsson

Namn:Anders Eskilsson
E-post:
Telefon: 040-6658141
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Eskilsson

Studieadministratör för Förskollärarutbildning, campus och studieadministratör för Förskollärarutbildningen, flexibel variant inom enheten Barn-unga-samhälle (BUS). Är även administratör för fristående kurser, som t.ex. "Det lilla barnet", "Children´s Rights", "Gender and Education", "Outdoor Pedagogy", Teaching for Sustainability, Learning and Teaching in Multicultural schools.