Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Studieadministratör Anders Eskilsson

Namn:Anders Eskilsson
E-post:
Telefon: 040-66 58141
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Anders EskilssonStudieadministratör för Förskollärarutbildning, campus och studieadministratör för Förskollärarutbildningen, flexibel variant inom enheten Barn-unga-samhälle (BUS). Är även administratör för fristående kurser, som t.ex. "Det lilla barnet", "Children´s Rights", "Gender and Education", "Outdoor Pedagogy".