Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Studieadministration Studieadministratör Anders Eskilsson

Namn:Anders Eskilsson
E-post:
Telefon: 040-6658141
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders EskilssonStudieadministratör för Förskollärarutbildning, campus och studieadministratör för Förskollärarutbildningen, flexibel variant inom enheten Barn-unga-samhälle (BUS). Är även administratör för fristående kurser, som t.ex. "Det lilla barnet", "Children´s Rights", "Gender and Education", "Outdoor Pedagogy", Teaching for Sustainability, Learning and Teaching in Multicultural schools.