Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Britt Girke
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Lokalvårdsledare Ann-Britt Girke

Namn:Ann-Britt Girke
E-post:
Telefon: 040-6658061
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F103, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Britt Girke