Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anette Hultén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare Anette Hultén

Namn:Anette Hultén
E-post:
Telefon: 040-6658832
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C233, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anette Hultén

Jag arbetar också som VFU koordinator i VFU organisationen. Jag är VFU lärare och kontaktlärare för grundlärare i Malmö kommun.