Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Koordinator Anette Hultén

Namn:Anette Hultén
E-post:
Telefon: 040-66 58832
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C233, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Anette HulténJag arbetar också som VFU koordinator i VFU organisationen. Jag är VFU lärare och kontaktlärare för grundlärare i Malmö kommun.