Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Lovén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Forskare Anders Lovén

Namn:Anders Lovén
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Lovén

Anders Lovén är fil. lic. i pedagogik. Ordförande i programnämnden för studie- och yrkesvägledning. Forskar inom området studie- och yrkesvägledning. Specialområden: vägledningssamtal, IT-användning i vägledning.