Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- HR-specialist Anna Tenggren

Namn:Anna Tenggren
E-post:
Telefon: 040-66 58153
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B3024, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Anna Tenggren