Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Fakultetsverksamhetsstöd - Lärande och samhälle --- Utbildningshandläggare Annika Larsson

Namn:Annika Larsson
E-post:
Telefon: 040-66 58212
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C223, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Annika LarssonAdministration av frågor som rör den verksamhetsförlagda utbildningen och partnerorganisationen.