Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- Biträdande prefekt Ann-Sofie Almquist

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-66 58337
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Ann-Sofie AlmquistAnn-Sofie Almquist arbetar som biträdande prefekt vid institutionen Barn-unga-samhälle. Ann-Sofie är utbildad förskollärare och har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap.