Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Sofie Almquist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Bitr/vice prefekt/Universitetsadjunkt Ann-Sofie Almquist

Namn:Ann-Sofie Almquist
E-post:
Telefon: 040-6658337
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Sofie Almquist

Ann-Sofie Almquist arbetar som biträdande prefekt vid institutionen Barn-unga-samhälle. Ann-Sofie är utbildad förskollärare och har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap.