Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Christine Mathiasson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ekonomiavdelningen --- Ekonomiadministratör Ann-Christine Mathiasson

Namn:Ann-Christine Mathiasson
E-post:
Telefon: 040-6658027
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Christine Mathiasson

Ann-Christine Mathiasson, arbetar på LS och OD som fakturastöd. Hanterar utbetalning av personliga utlägg och granskning av reseräkningar.