Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Marie Öberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- Biträdande universitetsdirektör Ann-Marie Öberg

Namn:Ann-Marie Öberg
E-post:
Telefon: 040-6658103
Hämtställe:70
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Marie Öberg

Ann-Marie Öberg, fd ekonomichef, är biträdande universitetsdirektör och bistår universitetsdirektören, som är chef för Gemensamt Verksamhetsstöd (GV) med nio avdelningar och tre administrativa kanslier. Biträdande universitetsdirektören ingår i universitetsledningen och i rektors ledningsgrupp.