Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anders Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningschef Anders Olsson

Namn:Anders Olsson
E-post:
Telefon: 040-6658383
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anders Olsson

Anders Olsson, utbildningschef på Fakulteten för lärande och samhälle är chef för enheten PLUS (planering, uppföljning och samordning av utbildning) och ansvarar för fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.Short description in English:

Anders Olsson is Director of Education at the Faculty for Education and Society