Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering uppföljning och samordning --- Utbildningschef Anders Olsson

Namn:Anders Olsson
E-post:
Telefon: 040-66 58383
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B222, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Anders OlssonAnders Olsson, utbildningschef på Fakulteten för lärande och samhälle är chef för enheten PLUS (planering, uppföljning och samordning av utbildning) och ansvarar för fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Short description in English:
Anders Olsson is Director of Education at the Faculty for Education and Society