Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ann-Christin Sahlning
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Ann-Christin Sahlning

Namn:Ann-Christin Sahlning
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C433d, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ann-Christin Sahlning