Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Utbildnings- och forskningsstöd --- Kvalitetskoordinator Anna Sandell

Namn:Anna Sandell
E-post:
Mobil: 0761-150883
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI:Plan 12, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Anna Sandell