Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Anita Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Verksamhetsstöd Lärande och samhälle Studieadministratör Anita Svensson

Namn:Anita Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658319
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B236, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Anita Svensson

Anita Svensson arbetar som studieadministratör inom RUC - Regionalt utvecklingscentrum.