Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt Annette Zeidler

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-66 58657
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:E204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Annette ZeidlerJag undervisar blivande lärare i ämneskurser inom kemi, biologi och matematik samt i didaktiska kurser, då jag fördjupat mig och har en fil mag inom kemididaktik. Jag är huvudskyddsombud på lärande och samhälle.