Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Annette Zeidler
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt, senior Annette Zeidler

Namn:Annette Zeidler
E-post:
Telefon: 040-6658657
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E204, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Annette Zeidler

Jag undervisar blivande lärare i ämneskurser inom kemi, biologi och matematik samt i didaktiska kurser, då jag fördjupat mig och har en fil mag inom kemididaktik. Jag är huvudskyddsombud på lärande och samhälle.