Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Astrid Boström

Namn:Astrid Boström
E-post:
Telefon: 040-66 58213
Fax: 040-6658022
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:B304, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Astrid BoströmFilosofie magister i musikpedagogik Grundskol- och gymnasielärare i musik 1977-2001 utbildning av förskollärare och fritidspedagoger Nuvarande arbetsuppgifter: Lärare i fristående musik- och rörelsekurser och huvudämnet kme Högskolementor och vfulärare Intresseområden: Barns musik-och språkutveckling, förskola, röstvård, estetik och lärande, internationalisering, mångkulturalitet Magisteruppsats(2008) "Alla pratar om reception men vad menar dom?" - Lärarutbildares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv med särskilda aspekter på reception av musik Länk till uppsatsen