Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Astrid Boström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Timavlönad Astrid Boström

Namn:Astrid Boström
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B304, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Astrid Boström

Filosofie magister i musikpedagogik Grundskol- och gymnasielärare i musik 1977-2001 utbildning av förskollärare och fritidspedagoger Nuvarande arbetsuppgifter: Lärare i fristående musik- och rörelsekurser och huvudämnet kme Högskolementor och vfulärare Intresseområden: Barns musik-och språkutveckling, förskola, röstvård, estetik och lärande, internationalisering, mångkulturalitet Magisteruppsats(2008) "Alla pratar om reception men vad menar dom?" - Lärarutbildares erfarenheter av arbete med estetisk kommunikation ur ett mottagarperspektiv med särskilda aspekter på reception av musik Länk till uppsatsen