Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Ljunggren
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn, unga och samhälle --- Universitetsadjunkt Åsa Ljunggren

Namn:Åsa Ljunggren
E-post:
Telefon: 040-6657776
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Ljunggren

Fil. Lic Pedagogik. Licputerade 2013 på avhandlingen "Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola - fria och riktade handlingsområden". Leg. Förskollärare. Leg. Grundskollärare