Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Astrid Tursell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Planering, uppföljning och samordning --- Utbildningsledare Astrid Tursell

Namn:Astrid Tursell
E-post:
Telefon: 040-6658369
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B222g, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Astrid Tursell