Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Barbro Söderberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Barbro Söderberg

Namn:Barbro Söderberg
E-post:
Telefon: 040-6658221
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407:04, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Barbro Söderberg

Barbro Söderberg är fil kand i ma/fy/ke. Undervisar i matematik och lärande.