Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bengt Cederberg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Institutionenen för samhälle, kultur och identitet Universitetsadjunkt Bengt Cederberg

Namn:Bengt Cederberg
E-post:
Telefon: 040-6658219
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B434c, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bengt Cederberg