Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bernt Gunnarsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor Bernt Gunnarsson

Namn:Bernt Gunnarsson
E-post:
Telefon: 040-6658353
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E422d, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bernt Gunnarsson

Bernt Gunnarsson är fil.dr. i pedagogik. Hans forskningsområde är specialpedagogisk forskning med inriktning mot skolan som en utvecklingsmiljö för alla elever.Short description in English:

Special Education Research - the Ecology of Learning.