Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen Facility Service - FS Intendent Bengt Stridh

Namn:Bengt Stridh
E-post:
Telefon: 040-66 58201
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D121, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Bengt StridhJag är maskinansvarig för samtliga kopiatorer och skrivare i Orkanen. Ansvarar även för Multikort till studenter, personal och gäster samt nycklar för personal i Orkanen. Numera också ansvarig för Teknikutlåningen.