Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnader och anläggningar Anläggningar och underhåll Intendent Bengt Stridh

Namn:Bengt Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658201
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D121, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Bengt Stridh

Huvudansvarig för: Skrivare, Multikort, Teknikutlåningen och Nycklar.