Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bengt Stridh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Informationsteknik --- Intendent Bengt Stridh

Namn:Bengt Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658201
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E127, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bengt Stridh

Övergripande ansvar för Universitetets skrivare.Short description in English:

Overall responsibility for University Printers.