Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bengt Stridh
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service --- Intendent Bengt Stridh

Namn:Bengt Stridh
E-post:
Telefon: 040-6658201
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, D121, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bengt Stridh

Huvudansvarig för: Skrivare, Multikort, Teknikutlåningen och Nycklar.