Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap --- Universitetslektor Björn Lundgren

Namn:Björn Lundgren
E-post:
Telefon: 040-66 58155
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:D446, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Björn LundgrenBjörn Lundgren är fil. dr. i mikrobiologi,men arbetar huvudsakligen med IKT-frågor inom högskolan och Lärande och samhälle. Han undervisar i kurserna Digitala medier och lärande, Lärande i en digital värld samt i delar av KPU- och yrkeslärarutbildningarna. Han har varit projektledare och arbetat med ett flertal utvecklings- och kompetensutvecklingsprojekt relaterade till IKT och digitala medier. Han är också knuten till Centrum för akademiskt lärarskap i team VLM och medteverkstaden. Han är systemförvaltare av Malmö högskolas lärplattform.

Short description in English:
Björn Lundgren is a PhD in Microbiology, but works mainly with tasks related to ICT and digital media, such as staff development. He is teaching in several courses on ICT an d learning, Digital media and learning, and Teacher training programmes. He has been project manager for several local and national projects on staff development in ICT and learning and Digital media. He is also amember at Center for Teaching and Learning in Team VLE and the Media Workshop. He is manager of the learning managment system of Malmö university.