Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur språk och media --- Universitetsadjunkt Bjørn Wangen

Namn:Bjørn Wangen
E-post:
Telefon: 040-66 58076
Webb:http://www.bjornwangen.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:C436, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Bjørn WangenBildkonstnär, Master of fine Arts (MFA) Göteborgs Universitet 2011. Arbetar som Universitetsadjunkt i Bild på Lärande och Samhälle.