Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Björn Wangen
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Björn Wangen

Namn:Björn Wangen
E-post:
Telefon: 040-6658076
Webb:http://www.bjornwangen.se (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, C436, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Björn Wangen

Bildkonstnär, Master of fine Arts (MFA) Göteborgs Universitet 2011. Arbetar som Universitetsadjunkt i Bild på Lärande och Samhälle.