Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bo Carlsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle --- --- --- Bo Carlsson

Namn:Bo Carlsson
E-post:
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E432, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bo Carlsson

Verksam framförallt med inriktning mot Idrottsvetenskap. Professor i idrottsvetenskap och i rättssociologi. Inriktningsansvarig för idrottens management. Forskning: Idrottens rättskultur, Idrottens självreglering och dess juridifiering.Short description in English:

Professor in sport science and in sociolgy of law. Research: The legal culture of sport. The juridification of the sport vs. the selfregulation of sport.