Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Bo Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för samhälle, kultur och identitet --- Universitetsadjunkt, senior Bo Persson

Namn:Bo Persson
E-post:
Telefon: 040-6658128
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, A304, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Bo Persson